menjar per emportar.com

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB MENJARPEREMPORTAR.COM DE BMS COMUNICACIONS,SC

BMS Comunicacions, SC, amb domicili social a Santa Coloma de Farners (17430), Carrer Puig Fortí, 18 i CIF número J-55066211, es va constituir en data 23 de Febrer de 2010.

I.- Preliminar

1.1.- BMS Comunicacions, SC és titular del lloc web www.menjarperemportar.com i informa que l’ús de l’esmentada web, així com el de tots els serveis i continguts que en ella s’ofereixen està subjecte a les presents Condicions Generals.

1.2.- La utilització del lloc web és gratuïta havent-hi l’opció d’anunciar-hi les empreses per una quota mensual prèviament pactada entre les dues parts i atribueix automàticament la condició de “Usuari”, implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals, que estan disponibles en el propi lloc web de forma íntegra. Qualsevol modificació de les presents Condicions Generals o de qualsevol altre avís inclòs en el lloc web s’entendran vigents i aplicables des del mateix moment de la publicació en el mateix.

1.3.- Determinats serveis o continguts oferts en el lloc web poden estar subjectes a Condicions Particulars, també posades a disposició de l’Usuari en el propi lloc web, que complementaran o, en el seu cas, substituiran aquestes Condicions Generals amb respecte a l’ús del servei concret al qual es refereixin.

II.- Contingut

2.1.- El lloc web pot contenir articles, i altres continguts preparats per BMS Comunicacions, SC amb fins exclusivament informatius

2.2.- Els continguts del present lloc web no poden ser considerats en cap cas, com assessorament legal o d’alguna altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica relació professional entre advocat i Usuari.

2.3.- Els enllaços de hipertext que conté el lloc web a altres llocs s’han inclòs per considerar-los interessants per a l'Usuari. BMS Comunicacions, SC no té control sobre aquests llocs web, pel que no respon dels seus continguts i serveis ni del compliment normatiu d’aquells llocs.

III.- Limitació de responsabilitat

3.1.- Qui utilitza aquest lloc web ho fa voluntàriament i pel seu propi compte i risc, essent la seva obligació haver llegit i conèixer les presents Condicions Generals d’ús del mateix BMS Comunicacions, SC no garanteix que el lloc web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, interrupcions, sense errors, sense omissions o lliure de virus.

En conseqüència, el lloc web www.menjarperemportar.com i els seus continguts són proveïts “tal com estan”, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que ni BMS Comunicacions, SC, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la informació que en ell es facilita.

BMS Comunicacions, SC no es fa responsable de l’informació i imatges publicada per els usuaris Premium de menjarperemportar.com. Tota l’informació proporcionada per els usuaris prèmium serà publicada segons el contracte firmat previement per les dues parts i BMS Comunicacions, SC no es responsable del mal us i la no actualització de les dades o malt intencionadament d’aquesta informació i el dany que pugui causar a tercers. BMS Comunicacions, SC no es fa responsable del contingut i les imatges les llocs enllaçats a traves de menjarperemportar.com en forma de enllaços patrocinats o banners publicitaris.

IV.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

4.1.- Copyright © 2010 BMS Comunicacions, SC, Santa Coloma de Farners. Tots els drets reservats.

4.2.- La totalitat dels continguts d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en el mateix i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat BMS Comunicacions, SC i que l'Usuari ha de respectar.

4.3.- S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del lloc web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de BMS Comunicacions SC.

V.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

5.1.- A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) i altra legislació aplicable, BMS Comunicacions, SC. informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquesta empresa sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en aquest lloc web, en l’enllaç següent “Política de Protecció de Dades”.

VI.- Legislació aplicable

6.1.- Les presents Condicions Generals d’ús del lloc web i totes les relacions que s’estableixin entre l'Usuari i BMS Comunicacions, SC es regiran per la legislació espanyola i catalana quan escaigui.