Xarxers Socials
facebook_menjar_per_emportar.com
http://www.facebook.com/MenjarPerEmportarcom
twitter_menjar_per_emportar.com
http://twitter.com/MENJARPEREMPORTAR
Mitjans de Comunicació

radio_menjar_per_emportar.com
http://www.laradioactivitat.com
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pàgines Web
menjar_per_emportar_google_adwords www.google.com
WEBSELVA.CAT-MENJAR-PER-EMPORTAR.COM
http://www.webselva.cat